Ankieta - badanie


Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Wydział Nauk o Zdrowiu

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Nazywam się Mariola Głowacka- dr hab. n. o zdr. – prof. Uczelni. Jestem Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Prowadzimy badanie w ramach projektu: Adherence jako współodpowiedzialność osób w wieku pre- i senioralnym w  procesie terapeutycznymJest to projekt badawczy, dofinansowany przez Urząd Miasta Płocka.

Celem głównym projektu jest zdiagnozowanie poziomu samoświadomości zdrowotnej i terapeutycznej osób ( mieszkańców Płocka) w wieku 55+ w perspektywie zaproponowania działań zorientowanych na świadczeniobiorców i świadczeniodawców usług zdrowotnych dla poprawy stanu zdrowia ludności w wieku pre- i senioralnym.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższych kwestionariuszy.

System wypełnienia kwestionariuszy zapewnia Państwu pełną anonimowość.

Uzyskane od Państwa informacje są bardzo ważne i zostaną wykorzystane w celach naukowych oraz do przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie usług zdrowotnych, służących poprawie zdrowia Płocczan w wieku pre- i senioralnym.

Pytania są zróżnicowane - wymagają jednej lub kilku odpowiedzi.

Z jednego dostępu komputerowego i mailowego możliwe jest wypełnienie ankiet przez kilka osób.

Bardzo proszę o pomoc in. Płocczanom w wieku minimum 55 lat, a szczególnie seniorom we wzięciu udziału w badaniu i uzupełnieniu kwestionariuszy. Znajomość aktualnego stanu funkcjonalnego seniorów będzie stanowiła cenny materiał do poszukiwania rozwiązań dla poprawy zdrowia i samodzielności funkcjonalnej kolejnych pokoleń seniorów.

W pytaniach wymagających wpisania liczby lub tekstu można wpisać znaki z wyświetlającej się klawiatury ekranowej i zatwierdzić przyciskiem Zamknij na tej klawiaturze lub można wprowadzić je ręcznie z klawiatury komputera.

WAŻNE: Wypelnianie ankiety mogą Państwo w dowolnej chwili przerwać i skorzystać z opcji "Przełóż na później" w prawym górnym rogu. Umożliwia on wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła, które później pozwolą Państwu na powrót do wypełniania rozpoczętej ankiety (po użyciu opcji "Wczytaj").

UWAGA: nie jest wymagane podawanie adresu email w ostatnim polu przy zapisywaniu częściowo uzupełnionej ankiety.

Wypełnienie ankiet zajmie ok. 30-40 minut.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.

Bardzo Państwu dziękuję za zrozumienie  znaczenia badania i wzięcie w nim udziału.

Życząc zdrowia i przekazując wyrazy szacunku

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – prof. Uczelni
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2, tel/ + 48 24 366 54 14
m.glowacka@mazowiecka.edu.pl