Przejdź do treści


ADHOC

„ADHOC Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian‶
 
Miasto Płock w ramach projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 87.766,50 EURO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB CADSES na podstawie umowy podpisanej w dniu 16.06.2006 roku.
 
Całkowita wartość projektu dla Miasta Płocka - 115.776 EURO
 
Okres realizacji projektu: 15.10.2004 – 28.02.2008
 
Cel projektu:
Celem projektu jest modelowy rozwój i implementacja innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do wymogów teraźniejszości odnowy zabytkowych starówek. Działania te dotyczą odnowy starówek zgodnie z wymogami konserwatorskimi i utrzymania ich w możliwie oryginalnym stanie, jak również strategicznego dostosowania zabydowy historycznej do zmieniających się warunków demograficznych i społecznych, tworząc przy tym podstawę do długotrwałego wykorzystania przestrzeni starówki. Szereg miast ze względu na starzenie się społeczeństwa stoi przed wyzwaniami bezbarierowej przebudowy i rozwiązań umożliwających pogodzenie budownictwa dostosowanego dla osób starszych i niepełnosprawnych z utrudnieniami stawianymi poprzez wymogi stawiane przez ochronę zabytków.
W transnacjonalnym związku zostaną naświetlone wielorakie aspekty tego tematu (np.: odnowa miast a ochrona zabytków, mieszkalnictwo dostosowane do osób starszych i niepełnosprawnych, turystyka bez barier, kultura budowlana i inne) oraz opracowane propozycje odpowiednich rozwiązań. Naukowcy i praktycy przeanalizują przykłady z Europy i wniosą fachowe impulsy. 
W miastach uczestniczących opracowane zostaną studia wykonalności oraz wypróbowane pierwsze modelowe działania. Szeroki udział publicznych i prywatnych podmiotów wzmocni świadomość potrzeby dostosowania rozwoju starówek do demograficznych i społecznych przemian i wesprze wprowadzanie i rozszerzenie rozwiniętych w ramach projektu modelowych rozwiązań. 
Płock jest jednym z 13 partnerów projektu.
 
Więcej informacji o projekcie: http://adhoc.plock.eu/

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze