Przejdź do treści


CPK, S10, koleje dużych prędkości

Trwają prace studialne nad komponentem kolejowym dla międzynarodowego lotniska zlokalizowanego w okolicach miejscowości Mszczonów-Baranów. Dla miasta Płocka szczególnie istotny jest komponent kolejowy budowy CPK, który ma utworzyć nowy odcinek kolei dużych prędkości komunikujący Gdańsk-Płock-CPK-Warszawa.

Spółka CPK opublikowała proponowane trasy przebiegu linii kolejowej, a także drogi ekspresowej S10 przebiegającej w pobliżu Płocka. W związku z tym, każdy zainteresowany może wyrazić swoje uwagi do proponowanych tras przebiegu i samego dokumentu studialnego. Poniżej znajduje się informacja o konsultacjach:

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze