Przejdź do treści


Defibrylatory AED

Od 2015 roku rozbudowywana jest sieć defibrylatorów AED w Płocku. Na wyposażeniu Urzędu Miasta Płocka, wielu miejskich jednostek i spółek jest już ponad 20 sztuk tych urządzeń wraz z akcesoriami. Zakup sprzętu finansowany jest z budżetu miasta.

Defibrylatory AED, które można znaleźć na terenie Płock, to urządzenia półautomatyczne wyposażone w elektrody dla dorosłych i dzieci lub z wbudowanym trybem pediatrycznym (przełącznik).

Urządzenie AED może zostać użyte przez każdą osobę podejmującą się udzielania pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Od chwili uruchomienia aparat informuje o wszystkich podstawowych czynnościach, które należy wykonać przy poszkodowanym. Polecenia wizualne i głosowe są wydawane w języku polskim, przeprowadzają osobę ratującą przez cały proces reanimacji. Wskaźniki dźwiękowe i wizualne na bieżąco przypominają o wszystkich koniecznych do wykonania czynnościach ratowniczych i o ich właściwej kolejności. Informują o niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku, sprawności urządzenia czy stanie baterii. Aparaty AED posiadają wbudowany metronom, który umożliwia zachowanie właściwego tempa masażu klatki piersiowej. Głośność urządzenia automatycznie dopasowuje się do warunków otoczenia.

Defibrylatory przeznaczone są zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Urządzenie – w zależności od modelu – samo rozpoznaje rodzaj podłączonych elektrod (dla dorosłych lub pediatrycznych) i automatycznie dostosowuje poziom energii defibrylacji do wieku pacjenta lub wyposażone jest w elektrody uniwersalne i dzięki przełącznikowi zmienia tryb pracy na pediatryczny, redukując energię defibrylacji.

MAPA AED
Dokładne lokalizacje defibrylatorów w Płocku można znaleźć na dwóch mapach, dostępnych tu i tu.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat lokalizacji innych defibrylatorów w mieście, będących własnością prywatną, dostępnych do ogólnego stosowania. Zachęcamy do umieszczenia lokalizacji defibrylatorów na tzw. mapach AED, aby ułatwić dostęp dla mieszkańców Płocka do tej informacji.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
al. Piłsudskiego 6, 09-407 Płock
tel.: 24 367 17 07

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze