Przejdź do treści


Dyżury aptek

Rozkład godzin pracy płockich aptek ogólnodostępnych

Na mocy art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) do kompetencji rady powiatu należy określanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. W mieście na prawach powiatu, jakim jest Gmina - Miasto Płock, kompetencje rady powiatu wykonuje Rada Miasta Płocka, która przyjęła w tej sprawie Uchwałę nr 487/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (ze zmianami). Powyższa Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i płockie apteki ogólnodostępne zobowiązane są do realizacji jej postanowień.

Na terenie Płocka dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy zabezpiecza apteka dyżurująca. Apteki pełnią dyżury zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 

Dyżur apteki rozpoczyna się w poniedziałek danego tygodnia o godzinie 8:00 i kończy w czwartek tego samego tygodnia o godzinie 8:00, a następnie inna apteka rozpoczyna dyżur w czwartek o 8:00 i kończy w poniedziałek kolejnego tygodnia o 8:00. Rada Miasta Płocka może określić odmienny okres dyżuru, z dokładnym terminem rozpoczęcia i zakończenia tego dyżuru. W terminie dyżuru apteka dyżurująca zapewnia dostępność świadczeń przez całą dobę i każdego dnia, w tym w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zaleca się, aby apteki umieszczały w witrynie swojej siedziby, w miejscu widocznym, aktualną informację o aptece dyżurującej wraz z podaniem adresu tej apteki i telefonu kontaktowego do apteki dyżurującej.

Informacji udziela:    

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
al. Piłsudskiego 6, pok. 204,
tel. 24 367 17 07, 24 367 14 21.

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30,  czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze