Przejdź do treści


EuRoB II

Tytuł projektu:

„EuRoB II – Instytucjonalizacja Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (EuRoB) – marketing inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych‶

Projekt współfinansowany w 75 % kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 15.000 EURO ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego, na podstawie umowy  

Nr 131/OPZ/Z/1621/05 podpisanej w dniu 30.09.2005 roku.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Płocka - 20.000 EURO

Okres realizacji projektu: styczeń 2005 – grudzień 2007

Cel projektu: Podstawowym celem projektu EuRoB II jest utworzenie samodzielnej instytucji zarządzającej  Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego po roku 2007, kiedy to dobiega końca współfinansowanie projektu przez Unię Europejską. Stworzono charakterystyczną i rozpoznawalną szatę graficzną dla wydawanych publikacji oraz dla strony internetowej. Utworzono stronę internetową www.eurob.info, która w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim, prezentuje miasta i gminy uczestniczące w projekcie. Wydano ulotkę ogólną o szlaku (w języku polskim, angielskim i niemieckim), zawierającą podstawowe dane o wszystkich miastach uczestniczących w projekcie. Planowane jest wydanie ulotek regionalnych i lokalnych oraz broszury dla biur turystycznych. Wydano również plakat i pocztówki popularyzujące szlak. Szlak prezentowany był w 2006 roku na światowej rangi targach turystycznych - ITB  w Berlinie. Również w 2007 roku planowane jest uczestnictwo w targach, tym razem w hali polskiej.Realizowane są działania polegające na oznakowaniu zabytków gotyku ceglanego w miastach wg jednolitego i rozpoznawalnego wzoru, charakterystycznego dla całego szlaku oraz na stworzeniu internetowego kompendium wiedzy o zabytkach znajdujących się na szlaku. Miasto Płock jest jednym z 36 partnerów projektu EuRoB II. Inne polskie miasta uczestniczące 

w projekcie to: Olsztyn, Gdańsk, Chełmno, Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg, Stargard Szczeciński, Szczecin. Poza tym w projekcie reprezentowane są inne kraje regionu Morza Bałtyckiego: Dania, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Niemcy.

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze