Przejdź do treści


Instytucje kultury

Biblioteki:

Książnica Płocka
ul. Kościuszki 6
tel. 24 262 30 58,
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl
https://ksiaznicaplocka.pl/

Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
pl. Narutowicza 2
tel. 24 366 99 70, tel./fax 24 366 99 72
e-mail: grtnp@interia.pl
www.tnp.org.pl    
 
Biblioteka Diecezjalna przy Wyższym Seminarium Duchownym
ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2
tel. 24 268 35 19, tel./fax 24 262 85 55
e-mail: bibl.wsd@wp.pl
http://www.seminarium.plock.opoka.org.pl

Domy kultury:

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów
ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10
tel. 24 367 19 20
e-mail: pokis@pokis.pl
www.pokis.pl

 
Spółdzielczy Dom Kultury
ul. Krzywouste go 3
tel. 24 263 35 60
e-mail: sdk@psmlw.pl
 
Klub Osiedla Dworcowa
ul. Chopina 64 a
tel. 24 262 72 08
 
Klub Osiedla Kochanowskiego
ul. Obrońców Westerplatte 6 a
tel. 24 262 76 96 wew. 104
 
Klub Osiedla Łukasiewicza
ul. Łukasiewicza 28
tel. 24 263 94 12

Galerie:

Płocka Galeria Sztuki
ul. Sienkiewicza 36
tel. 24 364 60 40
e-mail: biuro@plockagaleria.pl
www.plockagaleria.pl

Kina:

Kino Helios Płock
ul. Wyszogrodzka 144
tel. 24 263 34 45
e-mail: plock@heliosnet.pl
www.heliosnet.pl
 
Nove Kino Przedwiośnie
ul. Tumska 5a
tel. 24 367 65 00
e-mail: przedwiosnie@novekino.pl
www.novekino.pl/kina/przedwiosnie

Kino za Rogiem w Płocku
ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10
tel. 24 366 43 52 lub 604 493 918
e-mail: kinozarogiem@pokis.pl
www.facebook.com/KinoZaRogiemPlock
www.kinozarogiem.pl

Muzea:

Muzeum Mazowieckie
ul. Tumska 8
tel. 24 364 70 71
e-mail: sekretariat@muzeumplock.eu
www.muzeumplock.eu

Muzeum Mazowieckie – Spichlerz
ul. Kazimierza Wielkie go 11 b
tel. 24 262 25 95
e-mail: etnografia@muzeumplock.eu
archeologia@muzeumplock.
eu
www.muzeumplock.eu
 
Muzeum Żydów Mazowieckich
ul. Kwiatka 7
tel. 24 364 86 96
e-mail: m.wojtalewicz@muzeumplock.eu, rafalkowalski@muzeumplock.eu
www.muzeumplock.eu
 
Muzeum Diecezjalne

ul. Tumska 3a,
tel. 24 262 26 23, 262 43 98,
e-mail: mdp@mdplock.pl ; www.mdplock.pl

Towarzystwo Naukowe Płockie
pl. Narutowicza 8
tel. 24 262 26 04, 24 366 99 50
e-mail: dorotak5@vp.pl
www.tnp.org.pl

Orkiestry i instytucje muzyczne:

Płocka Orkiestra Symfoniczna
sala koncertowa przy ul. Kolegialna23,
tel. 24 364 10 80,
e-mail: sekretariat@orkiestraplock.pl
http://www.orkiestraplock.pl/
 
Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses
ul. Tumska 5 a
tel. 24 367 65 10 (11)
e-mail: chor@chorplock.pl
www.chorplock.pl.

Placówki wychowania pozaszkolnego:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Tumska 9
tel. 24 364 77 15
e-mail: dzialimprez@mdk-plock.pl
www.mdk-plock.pl
     
 
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke
Al. Jachowicza 34
tel.24 262 31 45, fax 24 267 73 55
e-mail: dzieciplocka@op.pl   

Teatry:

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
Nowy Rynek 11
tel. 24 266 38 00
e-mail: teatr@teatrplock.pl
www.teatrplock.pl


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze