Przejdź do treści


Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 1618/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 - 2021


Ogłoszenie z dnia 5 czerwca 2020 r. o II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejw latach 2020 - 2021. 


ZARZĄDZENIE NR 1051/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2019 r. w   sprawie   ogłoszenia   otwartego   konkursu   ofert   na   realizację   zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 4732/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 4184/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018 – 2019.


ZARZĄDZENIE NR 3731/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2017 r. w   sprawie   ogłoszenia   otwartego konkursu   ofert   na   realizację   zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.


ZARZĄDZENIE NR 3233/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2017 – 2018.


ZARZĄDZENIE NR 2655/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.


Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2015 – 2016 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze