Przejdź do treści


Konsultacje w sprawie odpadów komunalnych

Prezydent Płocka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Ich tematem jest projekt zmian w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta" oraz w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Płocka oraz właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach położonych na terenie miasta Płocka.

Projekt zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz projekt zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są dostępne poniżej.

Konsultacje społeczne polegaja na wyrażaniu opinii, złożeniu uwag, wniosków i propozycji w zakresie objętym przedmiotem konsultacji. W szczególności konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wks@plock.eu,
  • pocztą tradycyjną  - w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Konsultacje społeczne trwają od 5 do 18 maja 2020 r.


Dokumenty do pobrania:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze