Przejdź do treści


Linki

Samorząd Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej www.sejm.gov.pl
Senat Rzeczypospolitej Polskiej www.senat.gov.pl
Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.plwww.wiadomosci.ngo.pl,www.mazowsze.ngo.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Departament Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Płocku www.wlodkowic.pl
Program EURO-NGO www.euro-ngo.org.pl
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie www.mazowieckie.pl/ngo
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.dialog.mazovia.pl
 
Organizacje pozarządowe w innych miastach:
 

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze