Przejdź do treści


Miasta partnerskie

Płock ma czternaście miast partnerskich. Według kolejności zawieranych umów są to: Loznica w Serbii, Darmstadt w Niemczech, Fort Wayne w USA, Forli we Włoszech, Możejki na Litwie, Nowopołock na Białorusi, Auxerre we Francji, Bielce w Mołdawii, Gmina Thurrock w Wielkiej Brytanii, Mytiszczi w Rosji, Huai'an w Chinach, Plewen w Bułgarii, Żytomierz na Ukrainie i Rustawi w Gruzji.

Ponadto - na podstawie podpisanego listu intencyjnego - Płock współpracuje z miastem Bayanzurkh w Mongolii.

Dorocznym świętem wszystkich miast partnerskich Płocka jest Piknik Europejski organizowany od 1999 roku w maju. Impreza jest okazją do zapoznania z dorobkiem kulturalnym naszych partnerów i obejmuje wystawy, kiermasze, konkursy i występy zespołów muzycznych.

Za aktywność na forum międzynarodowym, otwartość na świat i organizację imprez propagujących ideę integracji, Płock był trzykrotnie nagradzany przez Radę Europy. W 2004 roku otrzymaliśmy Dyplom Europejski, w 2005 Flagę Honorową, a w 2009 roku Tablicę Honorową.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze