Przejdź do treści


Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury

Nagroda dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych

Co roku Prezydent Miasta Płocka nagradza uczniów płockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu oraz literatury. Nagroda przyznawana jest także ich opiekunom artystycznym.

Wnioski o przyznanie nagrody składa się do 30 września każdego roku w Urzędzie Miasta Płocka.

Regulamin przyznawania nagród określa Uchwała nr 373/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody (...)

Do pobrania:

 


Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody Prezydenta Miasta Płocka przyznawane są wybitnym działaczom i animatorom kultury, twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów rozwoju kultury i animatorom edukacji artystycznej. Mogą je take otrzymać instytucje, placówki, stowarzyszenia propagujące i upowszechniające kulturę w Płocku oraz zespoły i grupy artystyczne.

Wnioski o przynznanie tych wyróżnień należy składać do 30 kwietnia każdego roku w Urzędzie Miasta Płocka.

Regulamin przyznawania nagród określa Uchwała nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (...)

Do pobrania:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze