Przejdź do treści


Nasze akcje

Płocki Wolontariat organizuje własne projekty pomocowe. Realizując je, chcemy zaproponować konkretnym grupom podopiecznych (osobom niepełnosprawnym, ubogim, samotnym, seniorom, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych) właściwą formę pomocy oraz rozbudzać w ludziach wrażliwość na potrzeby innych. Każde działanie wymaga współpracy wolontariuszy, co stanowi dla nich okazję do zintegrowania i lepszego poznania się. Powodzenie wielu akcji zależy także od finansowego wsparcia przedstawicieli lokalnego biznesu.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi aktualnie realizowanych projektów.

OD SERDUCHA DLA MALUCHA

Projekt realizowany jest przez Płocki Wolontariat Urzędu Miasta Płocka i sponsora - firmę TECH-EXPORT od 2013 r. Jego celem jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Adresatów pomocy wyłonił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
W ramach projektu organizujemy pomoc dla najmłodszych i co miesiąc przekazujemy dwie paczki pieluch dzieciom mającym nie więcej niż 12 miesięcy. Pomysłodawcą i głównym sponsorem akcji jest firma TECH-EXPORT.

NAKRĘĆ SIĘ!

W ramach projektu zbieramy plastikowe nakrętki po napojach, środkach chemicznych itp. Można je wrzucać do pojemników ustawionych w płockich szkołach, przedszkolach, budynkach administracji publicznej oraz ośrodku wychowawczym. Kosze są opróżniane raz w miesiącu przez współpracujące z nami firmy: SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna oraz REMONDIS. Dochód ze sprzedaży nakrętek przekazujemy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Wolontariuszy "Kapitał Ludzki".

CHCESZ WŁĄCZYĆ SIĘ W AKCJĘ?
-Ustaw pojemnik na nakrętki w Twoim miejscu pracy/szkole/na uczelni - w sprawie ustawienia kosza skontaktuj się z nami plocki.wolontariat@plock.eu
-Nie wyrzucaj nakrętek! Zbieraj je w domu, zachęć do tego sąsiadów i znajomych. Wrzucajcie je do jednego z pojemników.

Lista punktów, w których znajdują się nasze kosze na nakrętki

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA UCZNIÓW PŁOCKICH SZKÓŁ

Pomagania najlepiej uczyć się przez działanie. Koncentrując się na wspólnym celu, jakim jest wsparcie potrzebujących, ludzie nie tylko mają okazję do zintegrowania się, ale również kształtowania swojej wrażliwości i społecznego zaangażowania.
Dostrzegając potencjał młodych płocczan i wierząc w ich gotowość do bezinteresownego pomagania, Płocki Wolontariat realizuje nowy projekt skierowany do uczniów klas 8. szkół podstawowych oraz klas 1. i 2. szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka. W ramach działania organizowane są warsztaty plastyczne, podczas których młodzież wspólnymi siłami tworzy kolorowe obrazy. Pismo z zaproszeniem do projektu zostało przesłane do wszystkich publicznych placówek edukacyjnych. Wykonane przez uczniów prace są  przez nich przekazywane do Kapitalnego Sklepu - pierwszego w Płocku sklepu charytatywnego, i pozwalają na zbieranie środków potrzebnych na udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.
Celem działania jest promocja idei wolontariatu i zachęcenie młodych ludzi do angażowania się w działania pomocowe. Spotkania organizowane w siedzibie Płockiego Wolontariatu mogą ponadto stanowić okazję do zaprezentowania zasad pracy wolontariusza i przykładowych ofert bezinteresownej pracy dostępnych młodym ludziom.

KOREK

W ramach realizowanej od 2012 r. akcji wolontariusze udzielają korepetycji uczniom klas 4-8 szkół podstawowych. Dzieci, które mają problem z nauką i pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, mogą być do nas skierowane przez nauczycieli lub pedagoga szkolnego (ankieta zgłoszeniowa do pobrania w szkole). Podczas cotygodniowych zajęć z pomocą starszych kolegów pracują nad przyswojeniem bieżącego materiału i nadrabiają zaległości. Stawiamy na indywidualną naukę jednego wolontariusza z jednym uczniem.

SERDECZNE CIĘCIE

W polskim społeczeństwie przybywa osób starszych i samotnych, które nie mogą liczyć na niczyje wsparcie w pokonywaniu codziennych trudów. Według danych GUS z 2016 r. odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym nieustannie rośnie (od 10,2% w 1990 r. do 16,4% w 2016 r.). Pomocy w wielu aspektach życia potrzebują także niepełnosprawni. Dostrzegając potrzeby i problemy tych grup społecznych, realizujemy projekt „Serdeczne cięcie", w ramach którego nasi wolontariusze - profesjonalni fryzjerzy raz na półtora miesiąca odwiedzają w domach głoszonych podopiecznych i nieodpłatnie strzygą im włosy. Aby skorzystać z usług w ramach projektu "Serdeczne cięcie" należy krótko opisać swoją sytuację życiową, podać adres zamieszkania, telefon kontaktowy i dostarczyć do biura Płockiego Wolontariatu przy ul. 3 Maja 6 lub przesłać na adres: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub drogą mailową beata.olszewska@plock.eu.

"ROBIMY DOBRZE" - magazyn płockich wolontariuszy

W społeczeństwie pokutuje przekonanie, że dzisiejsza młodzież nie interesuje się ważnymi sprawami społecznymi, większość wolnego czasu poświęcając na nieskomplikowane rozrywki multimedialne. Przyjęło się sądzić, że młodych nie interesuje to, co dzieje się w ich małych i dużych ojczyznach. Że jest im wszystko jedno. Wystarczy jednak spojrzeć na dane statystyczne dotyczące zaangażowania Polaków w wolontariat, a ten „obejmuje niemal każdą dziedzinę życia społecznego i działania na rzecz środowiska naturalnego (na przykład na ochronę środowiska naturalnego, opiekę nad zwierzętami czy ochronę i pomnażanie różnych wartości i dóbr służących człowiekowi, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju)." (Górecki, 2013). Według raportu „Wolontariat w 2016 r." Polacy w wieku od 15 do 24 lat istotnie częściej angażują się w nieodpłatną działalność pożytku publicznego (GUS, 2017). Przedstawione dane dowodzą, że wielu dzisiejszych szesnasto-, siedemnasto-... dwudziestoparolatków jest zainteresowanych problemami społecznymi dotykającymi otaczających ich ludzi.

Ponad 90% wolontariuszy działających w Płockim Wolontariacie to właśnie ludzie poniżej 25. roku życia. Ich zaangażowanie i chęć niesienia pomocy to najlepsze potwierdzenie tego, że losy najbliższej społeczności nie są im obojętne. Pełnomocnik ds. Wolontariatu jest zdania, iż warto dać tym młodym ludziom głos, dlatego stworzył magazyn, za pośrednictwem którego mogą opowiadać o swojej pracy wolontarystycznej, dzielić się przemyśleniami na ważne dla nich tematy i zachęcać swoich rówieśników do bardziej świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zespół wolontariuszy tworzy magazyn pod tytułem "Robimy dobrze". Nie jest on regularnym periodykiem. O premierze każdego numeru informujemy na stronie Płockiego Wolontariatu na Facebooku. Gazeta jest dostępna bezpłatnie na Facebooku Płockiego Wolontariatu: https://www.facebook.com/plockiwolontariat/ oraz w żółtych kopertach kolportowanych do różnych punktów miasta (każdorazowo o nich poinformujemy).


WOLONTARIUSZ CI POMOŻE

Poza szybkim i barwnym nurtem życia uwielbianym przez ludzi młodych istnieje jeszcze życie bardziej leniwe i szare, w którym codzienność wiąże się z cierpieniem - fizycznym, duchowym, psychicznym. Tym stanem jest dla wielu osób starość, zwłaszcza samotna. Płocki Wolontariat wychodzi naprzeciw potrzebom osób starszych, które borykają się problemem samotności. W ramach projektu młodzi wolontariusze pragną zaopiekować się nową babcią lub dziadkiem: odwiedzić ich, wypić wspólnie herbatę, porozmawiać, zrobić zakupy, wykupić leki w aptece czy pomóc załatwić sprawy urzędowe. Z naszej pomocy może skorzystać każda osoba powyżej 65 roku życia, która czuje się samotna i marzy o towarzystwie drugiego człowieka. Osoby zainteresowane naszą pomocą prosimy o kontakt pod telefonem 24 364 76 22 lub do odwiedzenia nas w Płockim Wolontariacie przy ul.3 Maja 6 w godzinach pracy Urzędu Miasta (pn-śr 7.30-15.30, czw 8:30-17:30, pt 8:30-15.30).

PRZYTULAKI

Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy "Kapitał Ludzki". Działanie ma na celu organizację pomocy dla płockich seniorów, integrację międzypokoleniową, integrację wolontariuszy oraz promocję miasta Płocka i samej idei wolontariatu.
Podczas cotygodniowych spotkań wolontariusze razem z seniorami i osobami niepełnosprawnymi szyją poduszki o wymiarach 40x40. Są one wykonane z polaru i posiadają bawełnianą aplikację w kształcie słonia. W proces produkcji poduszek zaangażowani są wszyscy uczestnicy - jedni kroją materiał, inni fastrygują, jeszcze inni zszywają na maszynie i wypychają. Podzieliliśmy zadania tak, aby każdy mógł włączyć się w działanie i czuł się potrzebny.
Chcemy, aby to właśnie słoń stał się znakiem rozpoznawczym naszego produktu. Słonia z uniesioną trąbą powszechnie uważa się za symbol szczęścia. Wrażliwym twórcom przypomina on także o innych ludziach - ich potrzebach i uczuciach - oraz wartości dobra.
Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na wsparcie płockich seniorów. Poduszki są dostępne w sprzedaży wysyłkowej na stronie https://kapitalludzki.shoplo.com/ oraz stacjonarnie w Kapitalnym Sklepie przy ul. Tumskiej 9.

Partnerem projektu jest internetowa drukarnia materiałów CottonBee - https://ctnbee.com.

 Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze