Przejdź do treści


NEST LIFE

Tytuł projektu:

„NEST LIFE‶

Miasto Płock otrzymało dofinansowanie w kwocie 29.505 EURO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Komisji Europejskiej LIFE Environment na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy miastem Płock (partnerem projektu) a Radą Kirkless (partnerem widącym projektu) Nr C&C/WRP/LA/CCE59 z dnia 10.12.2005 roku.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Płocka – 67.492 EURO

Okres realizacji projektu: 15.10.2004 - 15.10.2007

Cel projektu:

Celem projektu „NEST‶ jest wdrożenie systemu EMAS (Eco Management and Audit Scheme – system ekozarządzania i audytu). Założeniem programu jest realizacja procesu wdrożenia przez sieć miast: liderem projektu jest brytyjskie Kirkless, które taki system już wdrożyło i dzieląc się doświadczeniami pomaga we wdrożeniu dziewięciu miastom z Grecji, Węgier i Polski. Każdy z samorządów wybrał jeden z obszarów działalności i wdraża system w jego zakresie, dzieląc się dobrymi praktykami z pozostałymi uczestnikami programu na regularnych spotkaniach warsztatowych. Miasto Płock zdecydowało się na wdrożenie programu EMAS w obszarze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W efekcie powstanie nowoczesny system zarządzania środowiskiem, zbudowany w oparciu o doświadczenia poszczególnych miast. Płock jest jednym z 15 partnerów projektu.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze