Przejdź do treści


PASDEL

Tytuł Projektu:

‶PASDEL – PRACTISING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH  E-LEARNING”

Projekt  współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci w wysokości 38.109 EURO dla Miasta Płocka  na podstawie umowy Nr 2006-FR/06/B/P/PP-152572 podpisanej w dniu 19.12.2006 roku.

Całkowita wartość projektu Miasta Płocka -  48.109 EURO

Okres realizacji projektu: 01.10.2006 – 30.09.2008

Cel projektu: PASDEL (ang. PrActising Sustainable Development through E-Learning, pol. Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning) jest pierwszym projektem w Europie mającym na celu rozszerzenie i ulepszenie oferty szkoleniowej z zakresu zrównoważonego rozwoju miast/organizacji/przedsiębiorstw. Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzebę podnoszenia kwalifikacji lokalnych decydentów: przedstawicieli władz lokalnych, kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji oraz specjalistów, którzy nie mogli znaleźć odpowiedniej, multidyscyplinarnej oferty szkoleniowej dla swoich pracowników.  PASDEL ma na celu rozwój praktycznych, kompleksowych oraz przystosowanych do każdego państwa modułów e-learningowych. Będą one dostępne dla wszystkich osób, które chcą uzupełnić lub uściślić swoje kwalifikacje. Zastosowanie najnowszej technologii  i wykorzystanie Internetu jako głównego instrumentu nauki umożliwia szeroki dostęp do bardzo dużej grupy ludzi.Partnerami projektu są: Belgia (Instytut Eco-Consell - Namur), Czechy (Uniwersytet Karola - Praga), Polska (Miasto Płock - CIFAL Płock, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica), Rumunia (Centrum Konsultacji Ekologicznych –Galati, Uniwersytet Alexandra Ioana Cuza – Iasi), Francja (ADDH – Paryż)Partnerzy projektu mają zamiar stworzyć innowacyjne instrumenty edukacyjne na temat zrównoważonego rozwoju, począwszy od zagadnienia jakości środowiska, poprzez bioróżnorodność, wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii, aż do kwestii transportu, wody i odpadów. 

Urząd Miasta Płocka reprezentuje CIFAL Płock – Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych z Europy Środkowej i Wschodniej, które przez  najbliższe dwa lata będzie zarządzało projektem na terenie Polski. Do zadań CIFAL Płock należy koordynowanie tłumaczenia programów szkoleniowych z języka francuskiego na polski oraz dostosowanie programów do polskiego prawa (tłumaczenia programów podjęła się Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku). CIFAL Płock będzie również odpowiedzialny za promocję programu na terenie kraju i tworzenie bazy danych zainteresowanych instytucji.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze