Przejdź do treści


Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd

Dla rozwoju Mazowsza

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Całkowita wartość projektu – 5.999.859,00 PLN
Wartość dofinansowania – 5.099.880,15 PLN
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, 
Działanie 2.2 Rozwój e-usług.
  
Celem głównym projektu pn. „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Płock w zakresie elektronicznej administracji (eGovernment). Inicjatywa wiąże się z uruchomieniem w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych dostępu drogą elektroniczną do usług publicznych. Podstawowymi elementami platformy teleinformatycznej będą:
 
- Portal e-Usług Publicznych umożliwiający doręczanie dokumentów elektronicznych pomiędzy nadawcami, adresatami a UMP oraz świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną.
- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów obsługujący kancelaryjny obieg dokumentów w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych dla dokumentów papierowych oraz elektronicznych.
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza generująca Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla doręczanych dokumentów elektronicznych,
- Aplikacje do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi np. Biuletynem Informacji Publicznej, elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów - zgodnie z wymogami przepisów prawa
- System bezpieczeństwa (SBezp) zabezpieczający dostęp do informacji przetwarzanych w ramach PTeU oraz ich bezpieczną wymianę między elementami systemu.
 
Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego środowiska teleinformatycznego dla danych przetwarzanych oraz przechowywanych w związku z funkcjonowaniem platformy e-urząd. Środowisko to będzie spełniało zarówno wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnego, jak i z dodatkowych standardów, stosowanych w Urzędzie.
 
Termin realizacji projektu: do końca 2011 roku

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze