Przejdź do treści


PloNET - Informacje

Informacje dotyczące

Płockiej Bezprzewodowej Sieci Informatycznej PloNET

W dniu 11 listopada 2006 roku został oddany do użytku pierwszy etap projektu: Płocka Bezprzewodowa Sieć Informatyczna - PloNET. Obejmuje on strefy bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu:

- Lista punktów HOT-SPOT wraz z mapami obrazującymi zasięg sygnału.

- wimax@plock.eu - adres e-mail do kontaktu w sprawie sieci PloNET

Warunkiem korzystania z bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach Płockiej bezprzewodowej sieci informatycznej - PloNET jest akceptacja regulaminu (dostępny również tutaj)

Każdy użytkownik wyposażony w odpowiedni sprzęt, np. notebook z kartą sieciową (zgodnie ze standardem 802.11b/g) - będzie mógł bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego połączenia internetowego.

Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna

krótka charakterystyka przedsięwzięcia

Projekt: Płocka Bezprzewodowa Sieć Informatyczna - PloNET jest elementem Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej obejmującej uruchomienie w 2006 roku stacji bazowej oraz kilkudziesięciu punktów sieci znajdujących się w zasięgu szerokopasmowego systemu radiowego (tzw. WiMax) dostarczających następujące usługi: Internet oraz sieć wewnętrzną dla wydziałów Urzędu Miasta Płocka i podległych jednostek miejskich, strefy bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców oraz infokioski.

Zbudowana szerokopasmowa infrastruktura oparta o technologię WiMax ma w pierwszej kolejności zapewnić łączność teleinformatyczną pomiędzy Urzędem Miasta a jego rozproszonymi geograficznie komórkami organizacyjnymi, podmiotami zależnymi i innymi instytucjami użyteczności publicznej (szpitale, policja, straż miejska, docelowo także oświata). PloNET będzie stanowić mocny fundament w procesie wdrażania zaawansowanych usług elektronicznej administracji (eGov), który obejmie między innymi zintegrowany elektroniczny obieg dokumentów i archiwizacji, tanią telefonię IP dla lokalnego samorządu itp. W tym celu konieczna jest instalacja stacji bazowej obejmującej profesjonalne systemy nadawczo-odbiorcze pracujące w licencjonowanym paśmie 3,5 GHz, zarządzania siecią i usługami oraz wyposażenie ponad 50 lokalizacji w zaawansowane technologicznie urządzenia informatyczne, w tym terminale abonenckie pracujące w standardzie 802.16 oraz inne elementy sieci.

WiMax - (ang. World Interoperability for Microwave Access), IEEE 802.16 to grupa standardów bezprzewodowej, szerokopasmowej transmisji danych o zasięgach nawet do kilkudziesięciu kilometrów od stacji bazowej. WiMAX jest technologią umożliwiającą budowę bezprzewodowych miejskich sieci komputerowych (MAN), a także rozległych obszarów usługowych, wykorzystywanych na przykład do świadczenia usług szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych i biznesowych. Standard aktualnie dostępny nie zapewnia mobilności, jednakże ma zostać to poprawione w wersji 802.16e.

Ponadto jednym z ważniejszych celów projektu jest zaoferowanie mieszkańcom Płocka bezpłatnego dostępu do Internetu. W obecnym kształcie przewiduje on uruchomienie w Płocku sieci Publicznych Punktów Dostępu Do Internetu w postaci specjalnych infokiosków, zarówno zewnętrznych jak i tych zlokalizowanych wewnątrz budynków użyteczności publicznej.

Infokiosk (infomat) to wolnostojące stanowisko komputerowe o ergonomicznej budowie, podłączone do Internetu i umożliwiające każdej zainteresowanej osobie bezpłatne przeglądanie witryn internetowych i obsługę poczty elektronicznej. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwi intuicyjne sterowanie poprzez dotyk ekranu, a także filtrowanie oraz blokowanie wyświetlania niepożądanych treści, np. dzieciom i młodzieży.

Oprogramowanie instalowane w infokiosku jest tak zaprojektowane, aby umożliwić bezproblemowe dotarcie do informacji nawet osobom nie mającym na co dzień do czynienia z komputerem i mogącym mieć z tego powodu naturalne opory przed posługiwaniem się nowymi technologiami. Dzięki tym urządzeniom płocczanie mogą na bieżąco korzystać z informacji publikowanych np. na urzędowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej czy odbyć wirtualny spacer po płockiej starówce.

Płocka sieć bezprzewodowa obejmuje również instalację ok. 20 HOT-SPOTÓW - stref bezprzewodowego dostępu do Internetu (technologia WiFi - 802.11 b lub g), które np. osobom odwiedzającym Płock i posiadającym przenośne komputery umożliwią informatyczną łączność ze światem.

Projekt zakłada zlokalizowanie powyższych usług w każdej części miasta Płocka, przy czym w pierwszym etapie realizacji największy nacisk zdecydowano się położyć na Centrum, w tym szczególnie Stare Miasto i Wzgórze Tumskie, jako miejsca o największych walorach kulturalnych i turystycznych, a także obszary rekreacyjno-sportowe.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze