Przejdź do treści


POIiŚ 2014 - 2020

Zespół Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów Inwestycyjnych informuje, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.

Poniżej przekazujemy link do dokumentu „Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/konferencje/Documents/Projekt_Programu_Infrastruktura_i_Srodowisko_2014_2020.pdf

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia uwag do 25 września 2013 r. wyłącznie za pomocą dostępnego formularza zgłaszania uwag, który jest dostępny na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/konferencje/Strony/Okonsultacjach.aspx.

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze