Przejdź do treści


POIR 2014 - 2020

Zespół Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów Inwestycyjnych informuje, iż trwają konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Poniżej przekazujemy link do dokumentu „Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: http://www.poig.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/Projekt_POIR_09_09_2013.pdf

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia uwag do 14 października 2013 r. wyłącznie za pomocą dostępnego formularza zgłaszania uwag, który jest dostępny na stronie:

http://www.poig.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze