Przejdź do treści


POPC 2014 - 2020

Zespół Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Miasta Płocka informuje, iż trwają konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Program będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo, aktywizacji cyfrowej społeczeństwa oraz upowszechniania TIK.

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia uwag do 6 listopada 2013 r. wyłącznie za pomocą dostępnego formularza zgłaszania uwag.

Projekt w/w Programu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx

Załącznik:

Projekt POPC 2014 - 2020


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze