Przejdź do treści


POWER 2014 - 2020

Zespół Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów Inwestycyjnych informuje, iż rozpoczęły się konsultacje dotyczące opracowywanego projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Celem konsultacji jest włączenie szerokiej opinii publicznej w proces ustalania kierunków i zakresu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowanego w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

Poniżej podajemy adres strony internetowej, na której dostępny jest projekt dokumentu „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020":

http://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia uwag do 25 października 2013 r. wyłącznie za pomocą dostępnego formularza zgłaszania uwag, który jest udostępniony na w/w stronie internetowej.

Projekt POWER


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze