Przejdź do treści


Programy polityki zdrowotnej

Akcja profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla seniorów


W ramach Akcji z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom będą mogli skorzystać mieszkańcy Płocka w wieku 65 lat i więcej, zapisani do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta. Wystarczy przyjęcie 1 dawki szczepionki, by na wiele lat podnieść swoją odporność na choroby wywoływane przez pneumokoki.

Szczepienia w ramach Akcji profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla seniorów będą realizowane do 30 listopada 2020 r. Zaplanowano wykonanie 2000 szczepień w 2020 roku, co oznacza, że może z niej skorzystać dwa tysiące osób spełniających kryteria.

Każda przychodnia, która realizuje Akcję, wykonuje szczepienia wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy są do niej zapisani. W celu umówienia terminu szczepienia należy kontaktować się ze „swoją” przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczepienia można wykonać w następujących płockich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • 1. NZOZ MED-JAR al. Armii Krajowej 2a
 • 2. Przychodnia GRYF-MED ul. Gierzyńskiego 17
 • 3. LUX-MEDICA ul. Zgliczyńskiego 6/1
 • 4. NZOZ ZDROWIE-BJT sp. z o.o., ul. Rembielińskiego 10a
 • 5. NZOZ SABA-MED ul. Kobylińskiego 14
 • 6. NZOZ CM „RODZINA” ul. Jana Pawła II 39
 • 7. NZOZ „ESKULAP” s.j.  ul. 1-go Maja 7a
 • 8. NZOZ NOWA-MED ul. Dworcowa 2
 • 9. NZOZ CM „OMEGA” ul. Jasna 13
 • 10. NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. ul. Zapłotek 30
 • 11. NZOZ ProVita ul. Hubalczyków 11
 • 12. Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński Płock ul. Gradowskiego 26
 • 13. NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA” ul. Czwartaków 4
 • 14. Przychodnia WA-MED ul. Czwartaków 16c
 • 15. Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. ul. Chemików 7
 • 16. NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54
 • 17. Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny ul. Kochanowskiego 22A
 • 18. Wanda Pociej-Siera, NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42
 • 19. Centrum Medyczne Borowiczki ul. Borowicka 3b
 • 20. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Kościuszki 28
 • 21. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Przychodnia POZ ul. Medyczna 19
 • 22. Medic Park Sp. z o.o. ul. Kolegialna 18
 • 23. NZOZ ASMED Adriana Maria Fułek ul. Piłsudskiego 35

 


Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020

Jest adresowany do dzieci i młodzieży będących mieszkańcami miasta Płocka, uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych/ gimnazjalnych na terenie Płocka oraz ich rodziców.

Link do Programu -  Uchwała Nr 809/XLIX/2018 z dnia 28.06.2018r.

W ramach Programu w płockich placówkach oświatowych realizowane są zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dzieci i ich rodziców oraz odbywa się lakowanie zębów (w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach).

Realizatorem Programu jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28.

 


Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021

 

Adresatami programu są osoby mieszkające w Płocku:
 • w wieku 50 lat i więcej niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • w wieku 40-65 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • w wieku 25-65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością) - w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej,
 • które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego i nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.

Link do Programu -  Uchwała Nr 842/LI/2018 z dnia 27.09.2018r.

Zakres świadczeń w ramach Programu obejmuje indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum oraz w zależności od potrzeb badanie kolonoskopowe diagnostyczne lub badanie kolonoskopowe z pobraniem wycinków do oceny histopatologicznej lub badanie kolonoskopowe z polipektomią. Istnieje możliwość wykonania kolonoskopii w znieczuleniu (analgosedacji), badanie z znieczuleniu wykonane będzie w oparciu o wskazania medyczne i uzależnione od decyzji lekarza.

Realizatorem Programu jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28.

Do Programu można zgłaszać się osobiście - Pracownia Endoskopowa Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock ul. Kościuszki 28, od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-14:00 lub telefonicznie pod numerem: 662028232 od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-14:00".


Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018 – 2020

Koniec realizacji programu 30 listopada 2020r. 

Jest adresowany do grupy dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy (w drugim roku życia) zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień i są wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program. 

Link do Programu -  Uchwała Nr  Uchwała Nr 716/XL/2017 z dnia 28.12.2017r.

Każda przychodnia, która realizuje Program, wykonuje szczepienia wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy są do niej zapisani.

Szczepienia można wykonać w następujących płockich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej:

1. NZOZ MED-JAR al. Armii Krajowej 2a

2. Przychodnia GRYF-MED ul. Gierzyńskiego 17

3. LUX-MEDICA ul. Zgliczyńskiego 6/1

4. NZOZ ZDROWIE-BJT sp. z o.o., ul. Rembielińskiego 10a 

5. NZOZ SABA-MED ul. Kobylińskiego 14 

6. NZOZ CM „RODZINA” ul. Jana Pawła II 39

7. NZOZ „ESKULAP” s.j.  ul. 1-go Maja 7a

8. NZOZ NOWA-MED ul. Dworcowa 2

9. NZOZ CM „OMEGA” ul. Jasna 13

10. NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. ul. Zapłotek 30

11. NZOZ ProVita ul. Hubalczyków 11

12. Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński Płock ul. Gradowskiego 26

13. NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA” ul. Czwartaków 4 

14. Przychodnia WA-MED ul. Czwartaków 16c

15. Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. ul. Kutrzeby 11 

16. NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54

17. Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny ul. Kochanowskiego 22A 

18. Wanda Pociej-Siera, NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42:

 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42
 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Osiedlowa 1 Filia nr 1

19. Centrum Medyczne Borowiczki ul. Borowicka 3b

20. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Kościuszki 28: 

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 1 ul. Zielona 40
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2 ul. Góry 7

21. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Przychodnia POZ ul. Medyczna 19

22. Medic Park Sp. z o.o. ul. Kolegialna 18


Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV
w latach 2019 – 2021

Koniec realizacji programu 30 listopada 2021r.

Jest adresowany do dziewcząt w wieku 12 lat (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia: w 2019r. - dla dziewcząt z rocznika 2007, w 2020r. - dla dziewcząt z rocznika 2008, w 2021r. - dla dziewcząt z rocznika 2009) zamieszkałych na terenie miasta Płocka, które dotąd nie zakończyły pełnego cyklu szczepień i są wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program. Co roku będzie szczepiona grupa dziewcząt w tym samym przedziale wiekowym (12 lat).

Link do Programu -  Uchwała Nr 138/VII/2019 z dnia 25.04.2019r.

Każda przychodnia, która realizuje Program, wykonuje szczepienia wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy są do niej zapisani. Szczepienia można wykonać w następujących przychodniach poz:

1. NZOZ MED-JAR al. Armii Krajowej 2a
2. Przychodnia GRYF-MED ul. Gierzyńskiego 17
3. LUX-MEDICA ul. Zgliczyńskiego 6/1
4. NZOZ ZDROWIE-BJT sp. z o.o., ul. Rembielińskiego 10a
5. NZOZ SABA-MED ul. Kobylińskiego 14
6. NZOZ CM „RODZINA” ul. Jana Pawła II 39
7. NZOZ „ESKULAP” s.j.  ul. 1-go Maja 7a
8. NZOZ NOWA-MED ul. Dworcowa 2
9. NZOZ CM „OMEGA” ul. Jasna 13
10.  NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. ul. Zapłotek 30
11.  NZOZ ProVita ul. Hubalczyków 11
12.  GRUPA ZDROWIE Arkadiusz Chmieliński ul. Gradowskiego 26
13.  NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA” ul. Czwartaków 4
14.  Przychodnia WA-MED ul. Czwartaków 16c
15.  Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. ul. Chemików 7
16.  NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54
17.  Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny ul. Kochanowskiego 22A
18.  Wanda Pociej-Siera, NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42:

 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42
 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Osiedlowa 1 Filia nr 1

19.  Centrum Medyczne Borowiczki ul. Borowicka 3b
20.  Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Kościuszki 28:

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 1 ul. Zielona 40
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2 ul. Góry 7

21.  Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Przychodnia POZ ul. Medyczna 19
22.  Medic Park sp. z o.o. ul. Kolegialna 18
23.  NZOZ ASMED Adriana Maria Fułek ul. Piłsudskiego 35


Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018– 2020

Szczepienia przeciw grypie są wykonywane w miesiącach wrzesień, październik i listopad w każdym roku realizacji programu. Koniec realizacji programu 30 listopada 2020r. 

Jest adresowany do osób w wieku 65 lat i więcej (decyduje rok urodzenia) zamieszkałych na terenie miasta Płocka i wpisanych na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych realizujących Program. 

Link do Programu -  Uchwała Nr 716/XL/2017 z dnia 28.12.2017r.

Każda przychodnia, która realizuje Program, wykonuje szczepienia wyłącznie na rzecz pacjentów, którzy są do niej zapisani. Szczepienia można wykonać w następujących płockich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej:

1. NZOZ MED-JAR al. Armii Krajowej 2a

2. Przychodnia GRYF-MED ul. Gierzyńskiego 17

3. LUX-MEDICA ul. Zgliczyńskiego 6/1

4. NZOZ ZDROWIE-BJT sp. z o.o., ul. Rembielińskiego 10a 

5. NZOZ SABA-MED ul. Kobylińskiego 14 

6. NZOZ CM „RODZINA” ul. Jana Pawła II 39

7. NZOZ „ESKULAP” s.j.  ul. 1-go Maja 7a

8. NZOZ NOWA-MED ul. Dworcowa 2

9. NZOZ CM „OMEGA” ul. Jasna 13

10. NZOZ SALUS sp. z o.o. s.k. ul. Zapłotek 30

11. NZOZ ProVita ul. Hubalczyków 11

12. Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński Płock ul. Gradowskiego 26

13. NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA” ul. Czwartaków 4 

14. Przychodnia WA-MED ul. Czwartaków 16c

15. Centrum Medyczne MEDICA sp. z o.o. ul. Chemików 7 

16. NZOZ Caritas Diecezji Płockiej, ul. Sienkiewicza 54

17. Centrum Leczniczo – Usługowe imienia Świętej Anny ul. Kochanowskiego 22A 

18. Wanda Pociej-Siera, NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42:

 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Popłacińska 42
 • NZOZ „Przychodnia Radziwie” ul. Osiedlowa 1 Filia nr 1

19. Centrum Medyczne Borowiczki ul. Borowicka 3b

20. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Kościuszki 28: 

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 1 ul. Zielona 40
 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2 ul. Góry 7

21. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Przychodnia POZ ul. Medyczna 19

22. Medic Park Sp. z o.o. ul. Kolegialna 18Płock Honorowym Ekspertem w zakresie profilaktyki grypy

 

Taki honorowy tytuł przyznali naszemu miastu eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Wręczenie nagród odbyło się 12 września 2018 roku w Warszawie podczas X Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum. Nasze miasto otrzymało nagrodę „w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy w Płocku oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia”.

W imieniu prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego dyplom odebrała dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Busz.


Promocja szczepień ochronnych


Samorząd lekarski - Naczelna Rada Lekarska - przypomina o skuteczności i konieczności szczepień ochronnych.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze