Przejdź do treści


Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III

Tytuł projektu:

„Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III”

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.917.361,67 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy Nr Z/2.14/III/3.3.1/1552/05/U/99/06 podpisanej w dniu 31.10.2006 roku.

Całkowita wartość projektu – 22.169.261,18 PLN

Okres realizacji projektu: 28.02.2006 - 15.03.2007

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja rozwoju społeczno – gospodarczego w rejonie rewitalizacji ulicy Tumskiej poprzez zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy oraz oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Zasadniczym celem działania jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno – gospodarczych. Realizacja projektu obejmuje przebudowę ulicy w zakresie wykonania nowej nawierzchni oraz przebudowy całej infrastruktury technicznej dla prawidłowego funkcjonowania ulicy. 

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze