Przejdź do treści


Region Płocki – Regionem Europejskim

Tytył projektu:

„Region Płocki – Regionem Europejskim”

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009. Miasto Płock jest jednym z partnerów projektu.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Płocka: 713.567,32 PLN
Wartość dofinansowania dla Miasta Płocka: 545.476,62 PLN

Okres realizacji projektu: lipiec 2007 – wrzesień 2010

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń administracji o profilu zawodowym (kursy językowe, studia podyplomowe), realizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych nt. zadań i sposobu funkcjonowania administracji, dla adnimistracji nt. funkcjonowania organizacji pozarządowych, opracowanie i wdrożenie koncepcji e-urzędu w gminach uczestniczących w projekcie.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze