Przejdź do treści


RPO WM 2014 - 2020

Dla rozwoju Mazowsza

Zespół Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Miasta Płocka informuje, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Projekt RPO WM 2014 - 2020 dostępny jest na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.rpo.mazovia.pl.

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłoszenia uwag oraz wniosków do projektu
do 5 marca 2014 r.:

  • drogą elektroniczną za pomocą formularza, który jest udostępniony na stronie: http://rpo.mazovia.pl/kategorie/perspektywa-2014-2020, przesyłając go na adres mailowy: konsultacje.rpo@mazovia.pl;

  • pisemnie, poprzez przesyłanie na adres Departamentu Rozwoju Regionalnego
    i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
    w Warszawie 03-402, przy Al. Solidarności 61 (z dopiskiem: Konsultacje społeczne projektu RPO WM 2014 - 2020).

 

Załączniki:

RPO WM 2014-2020 - konsultacje spoeczne_1

FORMULARZ ZGASZANIA UWAG_1_0


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze