Przejdź do treści


SOCRATES – COMENIUS AKCJA 1

Tytuł projektu:

„SOCRATES – COMENIUS AKCJA 1”

Projekt współfinansowany w 71,81% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 828 EURO przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Socrates z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy Nr 06/CCS/06-0079  podpisanej w dniu  26.10.2006 roku.

Całkowity koszt projektu - 828  EURO

Okres realizacji projektu: 02.11.2006 - 05.11.2006 – Seminarium kontaktowe

Cel projektu:

Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzenie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Seminarium kontaktowe, którego tematem było „Storytelling” odbyło się w Nyborg w Danii. Uczestnicy seminarium reprezentowali różne kraje i kultury. Poprzez prezentowanie  i dzielenie się narodowymi legendami uczniowie i nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą kultury pozostałych krajów partnerskich, poznali historię, tradycję, folklor, wartości społeczne. W ramach seminarium opracowano kalendarz wizyt i raportów. Ustalono, która szkoła będzie koordynatorem całej grupy. Uczestnicy seminarium w ramach projektu zwiedzali Muzeum H. Ch. Andersena oraz duńskie szkoły.

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze