Przejdź do treści


Szkoła marzeń

Tytuł projektu:

„Szkoła marzeń”

Projekt współfinansowany w 75% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 80.075,00 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na podstawie umowy nr MZ-3-0298 podpisanej w dniu 18.10.2006 roku.

Okres realizacji projektu: 18.10. 2005 - 14.10.2006

Cel projektu: Projekt skierowany był głównie do uczniów gimnazjów i III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej, zamieszkałych poza miastem, z obszarów wiejskich, aby zwiększyć ich motywację do nauki oraz szanse edukacyjne. W ramach projektu zorganizowano szereg zajęć wyrównawczych z przedmiotów: chemia, fizyka, języki obce, otoczono opieką dyslektyków poprzez systematyczną reedukację prowadzoną przez psychologów i pedagogów. W zakresie pomocy w kształtowaniu własnej kariery stworzono na terenie szkoły Szkolny Ośrodek Kariery i prowadzono systematyczne zajęcia na temat proorientacji zawodowej oraz intensywne warsztaty informatyczne, poszerzające umiejętności uczniów. Uruchomiono ciekawe koła zainteresowań: etnologiczne, ekologiczne. Latem 2006 roku odbył się obóz naukowy etnologiczny w Kucharach pod Drobinem. Zorganizowano wycieczki kulturoznawczo – językowe z udziałem uczniów współpracujących z nami gimnazjów, konkurs na inicjatywy obywatelskie, Festiwal Zawodów, seminarium filozoficzne. Wszystkie działania realizowano we współpracy z Muzeum Mazowieckim, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, przedstawicielami gmin wiejskich i szkół wiejskich, Powiatowym Urzędem Pracy, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze