Przejdź do treści


Szkoły i placówki specjalne, poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzone przez Miasto Płock

 

 

 

Lp

Nazwa placówki, adres i tel/fax

Dyrektor

 

 

 

1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku

(Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9,

 Gimnazjum nr 7 Specjalne, Internat)

ul. harc. Antolka Gradowskiego 24

09-402 Płock
tel.: 24 364 70 14
fax: 24 364 70 19

 

 

 

Bogusław Kaczkowski

 

 

2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku

(Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat)

ul. Lasockiego 14

09-402 Płock

tel.: 24 366 03 50

fax: 24 366 03 60

 

 

 

Robert Kowalski

 

 

3

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

ul. Słoneczna 65

09-400 Płock

tel.: 24 366 99 55

fax: 24 366 99 77

 

 

 

           Sylwia Kaczkowska

 

Lp

Nazwa placówki, adres, tel./fax

Dyrektor

 

1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku

ul. 21 Stycznia 7

09-400 Płock

tel.: 24 367 23 23

fax: 24 367 23 22

 

 

 

Paweł Świątek

 

2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

w Płocku

ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10

09-402 Płock

tel.: 24 364 99 01

fax: 24 364 99 02

 

 

 

Marzenna Czarnecka


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze