Przejdź do treści


Uczelnie wyższe

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

 
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 17
tel. centrala: (24) 36-72-100
Biuro Prorektora
Zespół ds. Promocji
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
tel. wew.: (24) 36 72 135
tel.: (24) 262 62 54
fax: (24) 367 22 25

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 
Plac Dąbrowskiego 2
09-402 Płock 
Rektorat:
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock;
tel./faks (024) 366 54 20 - Sekretariat Rektora
tel./faks (024) 366 54 03 - Sekretariat Prorektorów
tel./faks (024) 366 54 21 - Sekretariat Kanclerza/Kwestor

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

 
ul. Abpa A.J.Nowowiejskiego 2
09-400 Płock
TEL. (24) 262 30 02
FAX (24) 263 46 21

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

 
Rektorat
09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 207
tel. (24) 36 64 163
Sekretariat Kanclerza i Prorektorów
09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 204
tel. (24) 36 64 149, fax (24) 36 64 148
Dziekanat
09-402 Płock, Al. Kilińskiego, budynek A, pokój nr 107
tel/fax (24) 36 64 145
 
Uchwałą Nr 613/XXXIV/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku Rada Miasta Płocka postanowiła wspierać działalność państwowych i niepaństwowych szkół wyższych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka. Zakres przedmiotowy działań powyższej uchwały określony został w załączniku Nr 1.
Wśród istotnych działań mających wpływ na realizację ww. uchwały należy wymienić m.in.:
  • wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju  i modernizacji bazy lokalowej, 
  • pomoc w sprawie pozyskania dla płockich szkół wyższych wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, tj. samodzielnych pracowników naukowych  poprzez zastosowanie preferencyjnych warunków nabycia mieszkań i działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną dla nauczycieli akademickich, 
  • finansowe i merytoryczne wspieranie rozwoju kultury, sportu i turystyki środowisk akademickich, 
  • popularyzacja dorobku nauki poprzez wsparcie finansowe organizowanych sympozjów, seminariów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto w kraju i na świecie, 
  • organizowanie corocznego konkursu „Dyplom dla Płocka”, który stałby się ważnym elementem inspirującym i dopingującym studentów piszących pracę magisterską oraz doktorskie i habilitacyjne o tematyce naukowo – badawczej związanej z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych miasta Płocka - wykorzystywanej do bieżącej działalności jednostek organizacyjnych miasta.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze