Przejdź do treści


Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
 
I OŚ Priorytetowa Gospodarka wodno-ściekowa,
Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
 
Informacje na stronie  http://jrp.wodociagi.pl/

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze