Przejdź do treści


Wypoczynek dzieci i młodzieży

Informacja dla Rodziców dzieci wypoczywających na obozach i koloniach


W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji Oddział Edukacji Urzędu Miasta Płocka przypomina, że każdy organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłoszenia i rejestracji w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zarejestrowany wypoczynek podlega nadzorowi odpowiednich służb, w tym kuratora oświaty.

Zasady organizacji wypoczynku określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz.452). Zobowiązuje ono organizatora do zgłaszania wypoczynku odbywającego się w kraju (również w miejscu zamieszkania) w terminie nie późniejszym niż na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później, niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Każda zgłoszona forma wypoczynku jest zamieszczona w elektronicznej bazie wypoczynku. Można to sprawdzić korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.wypoczynek.men.gov.pl - otwierając zakładkę Baza wypoczynku.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze