Przejdź do treści


Z ziemią za pan brat

Tytuł projektu:

„Z ziemią za pan brat”

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej Komisji Europejskiej przyznawanej w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.409,70 EURO na podstawie umowy Nr 31/325/2005 podpisanej w dniu 12.01.2006 roku.

Okres realizacji projektu: 02.02. 2006 - 02.06.2006

Cel projektu:

Celem projektu było:

  • wspieranie działań, uczniów Gimnazjum Nr 5 w Płocku, związanych z ochroną zwierząt i ich humanitarnym traktowaniem oraz ochroną środowiska naturalnego,
  • podnoszenie wiedzy o gatunkach chronionych polskiej fauny i flory oraz stosowanych w Polsce formach ochrony przyrody, 
  • prowadzenie akcji informacyjnych o wegetarianiźmie, tresurze, okrucieństwie człowieka wobec zwierząt. 
Założenia projektu realizowane były za pomocą: warsztatów, prelekcji, konferencji, warsztatów psychologicznych, konkursów wiedzy, konkursów fotograficznych, wycieczek edukacyjnych, tworzenia i korzystania z gotowych petycji.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze