Przejdź do treści


Ze stypendium ku dojrzałości

Tytuł projektu:

„Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005”

Projekt współfinansowany w 68,05% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 440.290,30 PLN ze środków Unii Europejskiej w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr Z/2.14/II/2.2/624/04/U/7/05 podpisanej w dniu 24.03.2006 roku.

Całkowity koszt projektu - 647.010 PLN

Okres realizacji projektu: 15.11.2004 - 31.10.2005

Cel projektu:

Program stypendialny skierowany był do uczniów z obszarów wiejskich, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, dla których Powiat Miasto Płock jest organem prowadzącym (szkoły publiczne) lub dotującym (szkoły niepubliczne). W ramach projektu stypendium otrzymało 546 uczniów.

 

Tytuł projektu:

„Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”


Projekt współfinansowany w 68,05% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 711.462,75 PLN ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr Z/2.14/II/2.2/1175/05/U/12/06 podpisanej w dniu 31.01.2006 roku.

Całkowity koszt projektu - 1.045.500 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2005 - 31.10.2006

Cel projektu: 

Program stypendialny skierowany był do uczniów z obszarów wiejskich, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, dla których Powiat Miasto Płock jest organem prowadzącym (szkoły publiczne) lub dotującym (szkoły niepubliczne). W ramach projektu stypendium otrzymało 688 uczniów.

 

Tytuł projektu:

„Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007”.

Projekt współfinansowany w 67,84% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 486.819,84 PLN ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr Z/2.14/II/2.2/2272/06/U/93/06 podpisanej w dniu 25.10.2006 roku.

Całkowita wartość projektu - 717.600 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2006 - 17.07.2007

Cel projektu: 

Program stypendialny skierowany jest do uczniów z obszarów wiejskich, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, dla których Powiat Miasto Płock jest organem prowadzącym (szkoły publiczne) lub dotującym (szkoły niepubliczne). W roku szkolnym 2006/2007 zaplanowano stypendium dla 480 uczniów.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze