Przejdź do treści


Ze stypendium po tytuł

Tytuł projektu:

„Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2004/2005”

Projekt współfinansowany w 75% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 58.577,25 PLN ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr Z/2.14/II/2.2/623/04/U/4/05 podpisanej w dniu 24.03.2006 roku.

Całkowity koszt projektu - 78.103 PLN

Okres realizacji projektu: 15.11.2004 - 31.10.2005

Cel projektu: 

Program stypendialny skierowany był do studentów, mających stałe miejsce zameldowania na terenie Miasta Płocka, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, zaocznym oraz eksternistycznym. W ramach projektu stypendium otrzymało 59 studentów.

 

Tytuł projektu:

„Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006”

Projekt współfinansowany w 75% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 58.500 PLN ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr Z/2.14/II/2.2/1244/05/U/53/06 podpisanej w dniu 31.01.2006 roku.

Całkowity koszt projektu - 78.000 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2005 - 30.09.2006

Cel projektu: 

Program stypendialny skierowany był do studentów, mających stałe miejsce zameldowania na terenie Miasta Płocka, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, zaocznym i eksternistycznym. W ramach projektu stypendium otrzymało 39 studentów. 

 

Tytuł projektu:

„Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007”

Projekt współfinansowany w 75% kosztów wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 37.387,50 PLN ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr Z/2.14/II/2.2/2273/06/U/143/06 podpisanej w dniu 31.01.2006 roku.

Całkowita wartość projektu -  49.850 PLN
Okres realizacji projektu: 01.10.2006 – 16.08.2007

Cel projektu:

Program stypendialny skierowany jest do studentów mających stałe miejsce zameldowania na terenie Miasta Płock i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, studiujących  w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, zaocznym i eksternistycznym. W roku akademickim 2006/2007 zaplanowano stypendium dla 25 studentów.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze