Przejdź do treści


Żłobki i kluby dziecięce

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustaw: z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka (dotyczy działalności prowadzonej na terenie Płocka).

Żłobki i kluby dziecięce wpisane do tego rejestru naniesione są na mapę żłobków i klubów dziecięcych. Mapa żłobków i klubów dziecięcych dostępna jest na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia. Na mapie oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane na temat instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.


ŻŁOBKI MIEJSKIE

Miasto Płock prowadzi 4 żłobki miejskie:
 
Żłobek Miejski nr 1
ul. Czwartaków 4
tel. 24 263 49 90
 
Żłobek Miejski nr 2
ul. Kleeberga 3
tel. 24 366 21 32
 
Żłobek Miejski nr 3

ul. Płoskiego 3
tel. 24 262 94 00
 
Żłobek Miejski nr 4
ul. Lachmana 10
tel. 24 263 66 88

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (lub zmianę wpisu w rejestrze lub wykreślenie wpisu z rejestru), należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

Niezbędne dokumenty - do pobrania

Rejestr żłobków jest publikowany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia.

Wykaz dziennych opiekunów jest publikowany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia w tym miejscu.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze