Przejdź do treści


Informacja o inwestorze i wykonowacach

Inwestor:

Gmina Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1
09 – 400 Płock

Wykonawcy: 

Roboty budowlane:
Konsorcjum firm:
Lider: Polimex – Mostostal S.A.
Partner: DOPRASTAV a.s.
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A.
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A.
Partner: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „WERESZCZYŃSKI”
 
Nadzór inwestorski:
BUD-INVENT Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 67 D lok. 111
02 – 055 Warszawa 
 
Projekt i nadzór autorski:
ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02 – 670 Warszawa

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze