Przejdź do treści


Promocja Projektu

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Działania informacyjne i promocyjne podejmowane w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” w sposób bezpośredni służą informowaniu opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i promocji unijnego źródła dofinansowania Projektu. 
Przyjęte środki i metody w sposób pośredni służą kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie realizacji Narodowej Strategii Spójności oraz efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce. Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest dostarczenie opinii publicznej informacji w zakresie europejskiej polityki spójności, jej bezpośredniego związku z celami rozwojowymi kraju oraz upowszechniania korzyści płynących z wykorzystania Funduszy Europejskich, a pośrednio tych dotyczących integracji z Unią Europejską.

Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu:

W dniu 9 marca 2012 roku Prezydenta Miasta Płocka – Pan Andrzej Nowakowski podpisał w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 
Kwota dofinansowania to 36 687 540,86 zł.
 

 

   
 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze